VIETBIZ.online (68)Đăng nhập | Đăng ký
Khởi tạo Hoàn thiện Công bố
Hỗ trợ khởi tạo website

Thông tin cơ bản

Nhóm sản phẩm:
Giải pháp website chi phí thấp
Mã sản phẩm:
01.04
Tên sản phẩm:
Hỗ trợ khởi tạo website
Đơn vị tính:
website
Đơn giá:
 400,000

Khách hàng có thể tự mình khởi tạo website với các công cụ của VIETBIZ.online. Trong trường hợp bạn không có thời gian hoặc chưa quen với việc tạo nội dung có chất lượng cao, đặc biệt là xử lý ảnh và viết giới thiệu,... bạn có thể sử dụng dịch vụ "hỗ trợ khởi tạo website" của VIETBIZ.

Thuộc tính sản phẩm

Mẫu:
Chọn mẫu website phù hợp với bạn
Ảnh:
Xử lý 10-20 ảnh sản phẩm, ảnh hoạt động
Sản phẩm:
Tạo thông tin đến 10 sản phẩm
Biển hiệu:
Tạo banner biển hiệu cho website
Giới thiệu:
Viết giới thiệu cho website
Cài đặt:
Cài đặt website phù hợp
MENU:
Tuỳ biến MENU

VIETBIZ.online

Số điện thoại:
Địa chỉ:
Xã/Phường:
Phường Phước Vĩnh
Huyện/Quận:
Huế
Tỉnh/TP:
Thừa Thiên Huế
(C) 2020, by VIETBIZ.online