VIETBIZ.online (68)Đăng nhập | Đăng ký
Khởi tạo Hoàn thiện Công bố
Đăng ký tên miền riêng

Thông tin cơ bản

Nhóm sản phẩm:
Giải pháp website chi phí thấp
Mã sản phẩm:
01.02
Tên sản phẩm:
Đăng ký tên miền riêng
Đơn vị tính:
website/năm
Đơn giá:
(liên hệ)

Tên miền là địa chỉ để người dùng Internet truy cập vào website của bạn, có thể hiểu đây là địa chỉ để người dùng tìm đến website. Mỗi website VIETBIZ.online đều có sẵn một tên miền có dạng ten.vietbiz.online. Nếu bạn muốn có một địa chỉ riêng dạng (*.vn, *.com, *.net,...), VIETBIZ có thể đáp ứng điều đó. Chi phí tên miền được tính hàng năm và tùy thuộc vào từng tên miền cụ thể.

Thuộc tính sản phẩm

Phí sử dụng tên miền (hàng năm):
(liên hệ)
Dịch vụ quản trị tên miền (năm):
200,000
Kiểm tra tên miền:
miễn phí
Trỏ tên miền vào website vietbiz:
(liên hệ)

VIETBIZ.online

Số điện thoại:
Địa chỉ:
Xã/Phường:
Phường Phước Vĩnh
Huyện/Quận:
Huế
Tỉnh/TP:
Thừa Thiên Huế
(C) 2020, by VIETBIZ.online